GreekEnglish (United Kingdom)
Net Development

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

There are no translations available.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).  Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

Δικαιούχοι:
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες με βάση την ημερομηνία σύστασης τους:

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
• Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕμισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

• να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.
• ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , έως 100% του προϋπολογισμού
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός , έως 100% του προϋπολογισμού
3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, έως 100%του προϋπολογισμού
4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.
5. Προβολή – Προώθηση, μέχρι 15.000€
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, μέχρι 20.000€
7. Μεταφορικά μέσα, μέχρι 15.000€
8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι 2.500 €
9. Μελέτες / έρευνες αγοράς, 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ. , 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ *
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016. Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Ύψος Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).
Ποσοστό Επιχορήγησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν θα ενισχύονται σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ε.Ε. (De Minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες (50%) μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Περίοδος Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/05/2016.
Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα (11/2/2016) (PDF - 1,96 Mb)
Σύνοψη Προγράμματος (PDF - 243,1 Kb)
Μεμονωμένο Αρχείο Excel με τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 670 / 150 / A2 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης) (22/2/2016)
Η A.B.C.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση  και σημαντική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης επιχορηγούμενων επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας


Premium Services